• Kreatywna letnia zabawa - Retuszuj i twórz kolaże, korzystając z bezpłatnego albumuna wakacyjne zdjęcia - INTUOS & MyPhotobook

ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:
2014 – ROKIEM WYMIANY POMIĘDZY GRUPĄ WYSZEHRADZKĄ A JAPONIĄ

PARTNERZY:

 

PATRONAT MEDIALNY: